Trwa ładowanie...
d400ncd
espi

GANT - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (130/2014)

GANT - Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (130/2014)
Share
d400ncd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 130 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej zwaną dalej Spółką, działając na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że dnia 7 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza spółki Quileron Management Limited z siedzibą na Cyprze, że w wyniku zawarcia w dniu 6 listopada 2014 roku transakcji nabycia łącznie 300.000 słownie trzysta tysięcy akcji imiennych Spółki uprzywilejowanych 5 do1 co do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy stanowiących 4,42 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz stanowiących 0,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, zmianie uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku zwiększenia udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 8,84 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, wynoszącego
poprzednio 4,42 % głosów, to jest o przekroczeniu progu powyżej 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W chwili obecnej wobec dokonania ww. transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 600.000 słownie sześćset tysięcy sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych 5 do1 co do głosu, stanowiących 1,90 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 3.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki które stanowią 8,84 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz przekazał ponadto informację, iż nie istnieją osoby trzecie z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza akcji. Spółka Quileron Management Limited z siedzibą na Cyprze jest Spółką kontrolowaną przez rodzinę Państwa Antkowiaków. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Deweloperzy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
inwestor@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marcin Kamiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d400ncd

Podziel się opinią

Share
d400ncd
d400ncd