Trwa ładowanie...
d3q2dx1

GANT - Stan posiadania akcji FUTUREAL 2 GLOBAL EURO SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP. (6/2013)

GANT - Stan posiadania akcji FUTUREAL 2 GLOBAL EURO SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP. (6/2013)

Share
d3q2dx1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stan posiadania akcji FUTUREAL 2 GLOBAL EURO SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd GANT Development S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza FUTUREAL 2 GLOBAL EURO SZARMAZTATOTT BEFEKTETESI ALAP (węgierskiego pochodnego funduszu inwestycyjnego, zarejestrowanego przez Węgierski Urząd Nadzoru Finansowego pod numerem 1121 20, zarządzanego i reprezentowanego przez FINEXT Befektetesi Alapkezelo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, dalej zwanego Futureal), iż w wyniku zarejestrowania w dniu 9 stycznia 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki GANT Development SA z siedzibą w Legnicy o kwotę 1.950.000 zł, tj. do kwoty 22.070.000 zł, przekroczył 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Przed powyższą zmianą, Futureal nie posiadał żadnych akcji GANT
Development SA. Obecnie Futureal posiada 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki które reprezentują 5,66 % kapitału zakładowego GANT Development SA, które uprawniają do 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 5,11 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu GANT Development SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q2dx1

Podziel się opinią

Share
d3q2dx1
d3q2dx1