Trwa ładowanie...
duki2v3

GANT - Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE. (93/2013)

GANT - Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE. (93/2013)

Share
duki2v3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 93 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-19
Skrócona nazwa emitenta
GANT
Temat
Zmiana terminu spłaty obligacji serii BE.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie emisji obligacji skonsolidowanych wszyscy obligatariusze, w tym obligatariusze, których reprezentują nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej Emitenta, wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji obligacji polegającą na przyjęciu nowego terminu wykupu ww. obligacji, który przypadnie w dniu 2 sierpnia 2013 r. Zmiana warunków emisji ww. obligacji nastąpiła zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta nr 3/VII/2013 z dnia 16.07.2013 r., po spełnieniu warunku uzyskania zgody wszystkich obligatariuszy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

| | | GANT DEVELOPMENT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GANT | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rynek | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 856 50 27 | | 076 856 50 30 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@gant.pl | | www.gant.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-020-16-90 | | 390453104 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Krzysztof Brzeziński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

Podziel się opinią

Share
duki2v3
duki2v3