Trwa ładowanie...
d7smary

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Korekta prognozy sprzedaży Gastel Żurawie S.A na rok 2011 (65/2011)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Korekta prognozy sprzedaży Gastel Żurawie S.A na rok 2011 (65/2011)

Share
d7smary

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy sprzedaży Gastel Żurawie S.A na rok 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gastel Żurawie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych na rok 2011 w zakresie wysokości przychodów za sprzedaży w stosunku do prognozy sprzedaży opublikowanej raportem bieżącym nr 47/2011 w dniu 6 czerwca 2011 roku. Poprzednia prognoza na rok 2011: przychody ze sprzedaży: 105, 1 mln zł Nowa prognoza na rok 2011 przychody ze sprzedaży: 115,0 mln zł Korektę prognozy przychodów ze sprzedaży przygotowano na podstawie analizy zrealizowanych wartości wynikowych za okres styczeń ? październik 2011 r. oraz wartości dla pozostałych miesięcy br. szacowanych na bazie budżetów poszczególnych działów operacyjnych zweryfikowanych poprzez uwzględnienie stopnia ich realizacji za pierwszych 10 miesięcy br. Do sporządzenia korekty prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży przyjęto następujące założenia: 1. Założono, że nie wystąpią istotne zmiany ekonomicznych czynników o charakterze rynkowym mających wpływ na sektory i branże obsługiwane przez Emitenta, 2. Przyjęto, że nie
wystąpią istotne zmiany o charakterze prawno ? politycznym, które mogłyby wpływać na działalność gospodarczą Emitenta, 3. Nie uwzględniono sprzedaży spółki zależnej Gastel Hotele, 4. Nie uwzględniono sprzedaży nieruchomości będącej składnikiem majątku Emitenta, Możliwość realizacji prognozowanych wyników Spółka będzie monitorowała na bazie osiąganych wyników kwartalnych. Ewentualne zmiany +/- 10% ww. wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

| | | GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2011-11-24 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary