Trwa ładowanie...
d1mrepq
d1mrepq
espi

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (98/2010)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (98/2010)
Share
d1mrepq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-30
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie SA informuje, iż w dniu 30 listopada 2010 roku powziął informację o wydaniu postanowienia, z dnia 24 listopada 2010 roku, przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego zarejestrowania podwyższenia wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została podwyższona do wysokości3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych i 00/100). Zmiana została dokonana na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku.Jednolity tekst Statutu Spółki został przyjęty przez Radę Nadzorczą i opublikowany raportem bieżącym nr 95/2010 w dniu 16 listopada 2010 roku.Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
GASTEL ŻURAWIE S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2010-11-30 Piotr Guzowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mrepq

Podziel się opinią

Share
d1mrepq
d1mrepq