Trwa ładowanie...
dpefvld
espi
17-11-2010 09:40

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zbycie udziałów spółki zależnej (97/2010)

GASTEL ŻURAWIE S.A. - Zbycie udziałów spółki zależnej (97/2010)

dpefvld
dpefvld
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-17
Skrócona nazwa emitenta
GASTEL ŻURAWIE S.A.
Temat
Zbycie udziałów spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Gastel Żurawie S.A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2010 roku pomiędzy Emitentem a osobą fizyczną została zawarta umowa sprzedaży udziałów Spółki Stett-pol Sp. z o.o.Przedmiotem umowy jest zbycie 325 udziałów spółki Stett-pol Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 162.500,00 zł. Zbyte udziały stanowią 65 % kapitału zakładowego i uprawniają do 65 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Stett-pol Sp. z o.o.Cena sprzedaży ustalona została przez strony umowy na kwotę 6,5 tys. zł.Wartość bilansowa sprzedawanych udziałów spółki Stett-pol Sp. z o.o. w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30 października 2010 roku wyniosła 1,3 tys. zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).Stett-pol Sp. z o.o. zanotowała stratę w roku 2009 w wysokości 527.432,08 zł, wynik Spółki za 10 miesięcy 2010 roku zamknął się stratą w wysokości 857.547,39 zł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld

| | | GASTEL ŻURAWIE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GASTEL ŻURAWIE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2010-11-17 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpefvld