Trwa ładowanie...
d2e9jk9

GC INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (1/2013)

GC INVESTMENT S.A. - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą (1/2013)

Share
d2e9jk9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | MB | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GC INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GC Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące nabycia akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu Spółki ? Pana Tadeusza Pultera, które wpłynęło do Spółki w dniu 2 stycznia 2013 roku, zgodnie z obowiązkiem przekazania informacji Spółce określonym przepisami art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538). Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Pan Tadeusz Pulter poinformował Spółkę o nabyciu w dniu 28 grudnia 2012 r. 6 400 akcji Spółki. Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zawartej na rynku sesyjnym (giełdowym), za średnią cenę transakcji w wysokości 2,98 zł za jedną akcję Spółki. Nabycie akcji Spółki nie łączy się z przekroczeniem jakiegokolwiek progu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Tadeusz Pulter (art. 160 UoObrocie).pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

| | | GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GC INVESTMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-615 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gen. Zygmunta Waltera-Jankego | | 15B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-22-56-255 | | 276244722 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Tadeusz Pulter Wiceprezes Zarządu
2013-01-02 Mikołaj Bielecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e9jk9

Podziel się opinią

Share
d2e9jk9
d2e9jk9