Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (2/2012)

GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (2/2012)
Share
d1o078a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012 MB
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
GC INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd GC Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez Pana Michała Goli przekazane Spółce w dniu 06 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Michał Goli (art. 69 UoOfercie).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GC INVESTMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-606 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolejowa 54
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-22-56-255 276244722
(NIP) (REGON)
d1o078a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Tadeusz Pulter Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Mikołaj Bielecki Prokurent Samoistny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a