Trwa ładowanie...
dpkdj41

GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2013)

GC INVESTMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów (3/2013)

Share
dpkdj41
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013 MB
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
GC INVESTMENT S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd GC Investment Spółka Akcyjna ("Spółka") w załączeniu przekazuje zawiadomienie dotyczące zbycia akcji Spółki przez "ARMADA ? FLEET MANAGEMENT" S.A. z siedzibą w Katowicach ("ARMADA ? FLEET MANAGEMENT") stanowiących powyżej 15 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki przekazane Spółce w dniu 2 stycznia 2013 roku na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Armada-Fleet Management S.A. (art. 69 UoOfercie).pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

| | | GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GC INVESTMENT S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-615 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gen. Zygmunta Waltera-Jankego | | 15B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-22-56-255 | | 276244722 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Tadeusz Pulter Wiceprezes Zarządu
2013-01-02 Mikołaj Bielecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpkdj41

Podziel się opinią

Share
dpkdj41
dpkdj41