Trwa ładowanie...
d3uln1a

GEKOPLAST S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

GEKOPLAST S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (3/2015)

Share
d3uln1a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-06
Skrócona nazwa emitenta
GEKOPLAST S.A.
Temat
Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki GEKOPLAST S.A. (dalej ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 5 marca 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienia od dwóch członków Rady Nadzorczej, dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez podmioty, z nimi powiązane. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż jeden z tych podmiotów zbył w dniu 2 marca 2015 roku w drodze transakcji pakietowej w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - rynek NewConnect 230.000 akcji Spółki po cenie 8,80 zł za jedną akcję, a drugi pomiot nabył w dniu 2 marca 2015 roku w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 50.000 akcji Spółki po cenie 8,79 zł. za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uln1a

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GEKOPLAST S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-693 | | Krupski Młyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krasickiego | | 113 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 888 56 01 | | +48 888 56 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-25-06-445 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-06 Piotr Górowski Prezes Zarządu
2015-03-06 Joanna Siempińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uln1a

Podziel się opinią

Share
d3uln1a
d3uln1a