Trwa ładowanie...
d2y8xll

GEKOPLAST - Wprowadzenie akcji Gekoplast S.A. do obrotu na rynku NewConnect (6/2015) - EBI

GEKOPLAST - Wprowadzenie akcji Gekoplast S.A. do obrotu na rynku NewConnect (6/2015)

Share
d2y8xll
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie akcji Gekoplast S.A. do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie ("Emitent") niniejszym informuje o podjęciu w dniu 17 lutego 2015 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 158/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela Emitenta serii A, B1, B2, C oraz D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w łącznej liczbie 5.305.285. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Górowski Prezes Zarządu
Joanna Siempińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y8xll

Podziel się opinią

Share
d2y8xll
d2y8xll