Trwa ładowanie...
d23v4t8

GEO-TERM POLSKA - Zawarcie istotnej umowy (9/2015) - EBI

GEO-TERM POLSKA - Zawarcie istotnej umowy (9/2015)

Share
d23v4t8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GEO-TERM POLSKA S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (?Emitent?) informuje, że w dniu 10 września 2015 roku, zawarł z podmiotem prowadzącym w ramach swojej działalności gospodarczej obiekt hotelowy (?Zamawiający?) umowę, przedmiotem której jest wykonanie na rzecz Zamawiającego instalacji węzła cieplnego z zastosowaniem pomp ciepła, dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania jako jedynego źródła ciepła w obiekcie. Umowa wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 roku, a termin realizacji upływa z dniem 31 marca 2016 roku. Wartość umowy wynosi 791 219,51 zł netto. Zapisy umowy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. W opinii Zarządu, realizacja przedmiotowej umowy wpisuję się w strategię rozwoju działalności Emitenta i będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane w przyszłych okresach. Umowa zakwalifikowana została, jako istotna z uwagi na fakt, że wartość zamówienia przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres
ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23v4t8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Dubaj Prezes Zarządu
Tomasz Matula Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23v4t8

Podziel się opinią

Share
d23v4t8
d23v4t8