Trwa ładowanie...
d1euk40

GEOINVENT - Podpisanie umów objęcia akcji serii B,C,D i E (20/2015) - EBI

GEOINVENT - Podpisanie umów objęcia akcji serii B,C,D i E (20/2015)

Share
d1euk40

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów objęcia akcji serii B,C,D i E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GeoInvent Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do: - raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku - raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku - raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku informuje, iż w związku z emisją 218.000 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B,C,D i E o wartości nominalnej 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osem groszy) każda przeprowadzonej na podstawie uchwał nr 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2015 r. w ramach kapitału docelowego, Spółka zawarła z 4 Inwestorami umowy objęcia 218.000 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B,C,D i E o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 61.040 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści złotych) oraz wartości emisyjnej 719.300 zł (słownie: siedemset dziewiętnaście złotych trzysta złotych) łącznie. Akcje Serii B w ilości 110.000 sztuk objęte zostały przez osobę
fizyczną i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 550.000 złotych. Osoba fizyczna oraz Spółka dokonały umownie potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu pokrycia Akcji Serii B z wierzytelnością tejże osoby fizycznej z tytułu pożyczek udzielonych Spółce. Akcje Serii C w ilości 50.000 sztuk objęte zostały przez osobę prawną i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 95.000 złotych. Osoba prawna oraz Spółka dokonały umownie potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu pokrycia Akcji Serii C z wierzytelnością tejże osoby prawnej z tytułu pożyczek udzielonej Spółce. Akcje Serii D w ilości 40.000 sztuk objęte zostały przez osobę fizyczną i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 60.800 złotych. Osoba fizyczna oraz Spółka dokonały umownie potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu pokrycia Akcji Serii D z wierzytelnością tejże osoby fizycznej z tytułu zaległego wynagrodzenia. Akcje Serii E w ilości 18.000 sztuk objęte zostały przez osobę fizyczną i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 13.500 złotych. Osoba fizyczna oraz
Spółka dokonały umownie potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu pokrycia Akcji Serii E z wierzytelnością tejże osoby fizycznej z tytułu pożyczek udzielonych Spółce. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Zał. nr 3 Reg. ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40