Trwa ładowanie...
d3tvur8
espi

GEOINVENT - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem ... - EBI

GEOINVENT - Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji GeoInvent S.A. (35/2014)

Share
d3tvur8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 35 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji GeoInvent S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki GeoInvent S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 grudnia 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr 1016/14, na mocy której określił, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 5,00 zł (pięć złotych), dzień 10 grudnia 2014 r. jako dzień wymiany 18.512.500 (osiemnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLGEINV00017 na 370.250 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda. Jednocześnie stwierdzono, że dniem referencyjnym jest dzień 3 grudnia 2014 r. Zarząd KDPW stwierdził, że po przeprowadzeniu operacji scalenia akcji, pod kodem PLGEINV00017 oznaczonych będzie 370.250 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i
Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Stanios Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tvur8

Podziel się opinią

Share
d3tvur8
d3tvur8