Trwa ładowanie...
d4emxfk
espi

GET BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Get Bank S.A. (12/2012)

GET BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Get Bank S.A. (12/2012)

Share
d4emxfk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na papierach wartościowych Get Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Get Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od pełnomocnika Członka Rady Nadzorczej Banku Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o objęciu przez Pana Remigiusza Balińskiego w dniu 19 stycznia 2012 r. 719.920 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. Objęcie ww. akcji serii H Banku nastąpiło w ramach podziału Getin Holding S.A. ("GH") w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie). Osoby będące akcjonariuszami GH w dniu 10 stycznia 2012 r. ("Dzień referencyjny") w tym Pan Remigiusz Baliński oraz osoby blisko z nim związane otrzymali stosowną liczę akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku wyemitowanych przez Bank. W związku z powyższym następujące osoby blisko związane z Panem Remigiuszem Balińskim nabyły akcje Banku, tj: - GH, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, objęła 4.975.709 akcji zwykłych na okaziciela serii H
Banku, - Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckiego, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji, objęła 362.697 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku, - RB Investcom Sp. z o.o., w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Prezesa Zarządu, objęła 96.359 akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

| | | GET BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GET BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 288 80 10 | | 22 288 80 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.getbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Radosław Stefurak Grzegorz Słoka Prezes Zarządu Członek Zarządu Radosław Stefurak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4emxfk

Podziel się opinią

Share
d4emxfk
d4emxfk