Trwa ładowanie...
d45sfe0
d45sfe0
espi

GETIN - BRAK SPRZECIWU KNF WOBEC ZAMIARU OBJĘCIA AKCJI IDEA BANK S.A. (50/2011)

GETIN - BRAK SPRZECIWU KNF WOBEC ZAMIARU OBJĘCIA AKCJI IDEA BANK S.A. (50/2011)
Share
d45sfe0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
BRAK SPRZECIWU KNF WOBEC ZAMIARU OBJĘCIA AKCJI IDEA BANK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 23 maja 2011roku powziął informację o stwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego objęcia przez Pana Leszka Czarneckiego za pośrednictwem Emitenta akcji Idea Banku S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent informuje, że Idea Bank S.A. jest kontrolowany przez Pana Leszka Czarneckiego oraz Emitenta za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A., który posiada 100% akcji Idea Bank S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)
d45sfe0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Łukasz Chojnacki I Wiceprezes Zarządu
2011-05-23 Katarzyna Beuch Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sfe0

Podziel się opinią

Share
d45sfe0
d45sfe0