Trwa ładowanie...
d45dv5u

Getin Noble Bank przydzielił obligacje serii PP5-IV o wartości 50 mln zł

Warszawa, 01.06.2016 (ISBnews) - Getin Noble Bank przydzielił 50 tys. obligacji serii PP5-IV o wartości 50 mln zł, podał Noble Securities.

Share
d45dv5u

"W ramach trzeciej, zrealizowanej w tym roku emisji obligacji Getin Noble Banku S.A, Noble Securities sprzedał wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-IV. Ostateczna wartość emisji została ustalona na 50 mln zł, a oprocentowanie tych instrumentów dłużnych będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku" - czytamy w komunikacie.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 50 000 obligacji na okaziciela serii PP5-IV o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w maju 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M plus 5 pkt proc. w stosunku rocznym.

Getin Noble Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii PP5-IV do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

"Jesteśmy zadowoleni z faktu, że już trzecia, dotychczas największa w tym roku, publiczna emisja obligacji Getin Noble Banku zakończyła się pomyślnie. Można zaobserwować ogólny trend jakim jest rosnące zainteresowanie klientów detalicznych zakupem obligacji korporacyjnych, w ramach realizowanych ofert publicznych" - powiedział doradca zarządu Noble Securities Norbert Kozioł, cytowany w komunikacie.

d45dv5u

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) Getin Noble Banku

Seria PP5-IV została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 9 września 2015 roku. Program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)

d45dv5u

Podziel się opinią

Share
d45dv5u
d45dv5u