Trwa ładowanie...
dpvrfxy
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA ...

GETIN NOBLE BANK S.A. - UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA GPW AKCJI SERII J i K ORAZ WYZNACZENIA OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII J i K (174/2012)

Share
dpvrfxy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 174 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA ZARZĄDU GPW W SPRAWIE DOPUSZCZENIA I WARUNKOWEGO WPROWADZENIA NA GPW AKCJI SERII J i K ORAZ WYZNACZENIA OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII J i K | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27 listopada 2012 r. otrzymał uchwałę nr 1200/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), zgodnie z którą na podstawie § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 200.000.000 (dwieście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, każda o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty). Ponadto na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił z dniem 30 listopada 2012 r. w trybie zwykłym wprowadzić akcje serii J i K do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2012 r. ich rejestracji i oznaczenia kodem "PLGETBK00012". Jednocześnie Zarząd GPW podjął w dniu 27 listopada 2012 r., na podstawie § 44 Rozdział I Szczegółowych Zasad Obrotu
Giełdowego uchwałę nr 1199/2012 w sprawie wyznaczenia na 29 listopada 2012 r. ostatniego dnia notowania dla 200.000.000 (dwieście milionów) praw do akcji serii J i 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) praw do akcji serii K, każde o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodami, odpowiednio: "PLGETBK00095 " i "PLGETBK00103". Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpvrfxy

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2012-11-28 Radosław Stefurak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpvrfxy

Podziel się opinią

Share
dpvrfxy
dpvrfxy