Trwa ładowanie...
d3mnkdq
d3mnkdq
espi

GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku S.A. (89/2010)

GF PREMIUM S.A. - Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku S.A. (89/2010)
Share
d3mnkdq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
GF PREMIUM S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej lokaty w Kredyt Banku S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GF PREMIUM S.A. informuje, że w dniu 15.10.2010 r. i 30.12.2010 r. utworzył lokaty terminowe w Kredyt Banku S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie pierwszą utworzono na kwotę 2.000.000,00 zł. na okres od 15.10.2010 r. do 25.10.2010 r., drugą na kwotę 5.000.000,00 zł. na okres od 30.12.2010 do 10.01.2011 r. Oprocentowanie lokat nie odbiega od warunków rynkowych. Zgodnie z par 9 ust. 8 RMF Emitent podaje, że łączna wartość wyżej wymienionych umów wynosi 7.000.000,00 zł.Kryterium uznania umowy za znaczącą - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: par.5 ust.1 pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Dariusz Piasecki Wiceprezes Zarządu
2010-12-30 Kinga Śliski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnkdq

Podziel się opinią

Share
d3mnkdq
d3mnkdq