Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

GHELAMCO INVEST - Wykup i umorzenie obligacji serii A i B (28/2014) - EBI

GHELAMCO INVEST - Wykup i umorzenie obligacji serii A i B (28/2014)
Share
dxdggp6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup i umorzenie obligacji serii A i B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. (?Emitent?) informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. Emitent zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A - GHEL A 210714 oraz Warunkami Emisji obligacji serii B - GHEL B 210714, dokonał wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii A oraz serii B, tj. odpowiednio: 1. 401 (czterystu jeden) sztuk obligacji na okaziciela serii A - GHEL A 210714 (ISIN: PLGHLMC00016), o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40.100.000,00 zł (czterdzieści milionów sto tysięcy złotych); 2. 367 (trzystu sześćdziesięciu siedem) sztuk obligacji na okaziciela serii B - GHEL B 210714 (ISIN: PLGHLMC00024), o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 36.700.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset tysięcy złotych). Obligacje serii A - GHEL A 210714 i B - GHEL B 210714 były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez spółkę BondSpot S.A. Podstawa prawna: § 5 pkt. 6
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez spółkę BondSpot S.A. oraz § 5 pkt. 6 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jarosław Jukiel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6