Trwa ładowanie...
d3vc10w

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA propozycja zarządu

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA propozycja zarządu giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto spółki za rok...

Share
d3vc10w

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA propozycja zarządu giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku netto spółki za rok 2013

09.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2014

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 3/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy w dniu 9 kwietnia 2014 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 17 lipca 2014 r. jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133)

Więcej na: biznes.pap.pl kom espi abs/

d3vc10w

Podziel się opinią

Share
d3vc10w
d3vc10w