Trwa ładowanie...
d4hw0h2

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - wykaz akcjonariuszy

...

Share
d4hw0h2

17.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 6/2013

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW ("NWZ GPW"), które odbyło się w dniu 17 stycznia 2013 roku, dysponowali 36.619.915 głosami. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na NWZ GPW w dniu 17.01.2013 r. był Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 80,22% liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 51,70% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.821.470.

Podstawa prawna: Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi pif/

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2