Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umów znaczących. (40/2012)

GINO ROSSI S.A. - Aneksy do umów znaczących. (40/2012)
Share
d3ffthm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneksy do umów znaczących. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do spółki podpisane Aneksy z bankami: PeKaO S.A., DnB Nord Polska S.A., Alior Bank S.A. 1. Aneks nr 30 z dnia 30 kwietnia 2012r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a Bankiem PeKaO S.A. do umowy kredytu w rachunku bieżącym nr KB/184/2101/2001 z dnia 12 grudnia 2001r. który wprowadza przedłużenie terminu spłaty do dnia 31 sierpnia 2012r. 2. Aneks nr 23 z dnia 30 kwietnia 2012r. pomiędzy Gino Rossi S.A. a Bankiem PeKaO S.A. do Umowy o zawarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw dokumentowych w imporcie nr CKK/52/2005 z dnia 7 października 2005r. który wprowadza udostępnienie linii do dnia 31 sierpnia 2012r. , 3. Aneks nr 20 z dnia 30 kwietnia 2012r., do Umowy o Limit Kredytowy Nr 101/2006 z dnia 19 października 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami, pomiędzy Gino Rossi S.A. a Bankiem DnB NORD Polska S.A. Aneks wprowadza przedłużenie okresu wykorzystania limitu do dnia 31 sierpnia 2012r. Pozostałe zapisy zawarte w poprzednim Aneksie pozostają bez
zmian. 4. Aneks nr 12 z dnia 14 maja 2012r., do Umowy Kredytowej nr 08/140112/0002/M o kredyt inwestycyjny z dnia 21 listopada 2008r. wraz z późniejszymi zmianami, zawarty pomiędzy Gino Rossi S.A., a Alior Bank S.A . Aneks wprowadza zmiany w harmonogramie spłat rat kredytu, będącym częścią Umowy kredytowej, o której informowaliśmy w RB 15/2012 w dniu 10 lutego 2012r. , tj kolejna rata do spłaty przypada na 31 sierpnia 2012r. Powyższe Aneksy zostały zawarte w związku z podpisanym w dniu 10 maja 2012r. Aneksem do Porozumienia, o którym spółka informowała w dniu 11 maja 2012r., RB 37/2012. Ww. Aneks spełnia kryterium będący podstawą uznania umowy za znaczącą. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Gino Rossi S.A. Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (hal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2012-05-17 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm