Trwa ładowanie...
d3foyzc

GINO ROSSI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości. (32/2015)

GINO ROSSI S.A. - Hipoteka na aktywach o znacznej wartości. (32/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Hipoteka na aktywach o znacznej wartości. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 września 2015 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych w sprawie dokonania wpisu hipoteki umownej łącznej w wysokości 64.500.000 zł (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), ustanowionej na nieruchomościach będących własnością Spółki: nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Owocowej 24-26 i ul. Duńskiej, nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łosino, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ul. Portowej, prawie wieczystego użytkowania gruntów. Hipoteka została ustanowiona na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ("Bank"), na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego ("Umowa"), o której to Umowie Spółka informowała w RB 19/2015 w dniu 22 maja 2015 r. Wartość zobowiązania kredytowego zabezpieczonego niniejszą hipoteką wynosi 43.000.000 zł. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki na dzień 30 czerwca
2015 r. wynosi: 12.372,7 tys. złotych. Jednocześnie Spółka informuje, że nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółką a Bankiem i jakimikolwiek osobami zarządzającymi Bankiem. Podstawą uznania obciążonych aktywów za znaczące jest fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2015-09-03 Janusz Szymański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc