Trwa ładowanie...
d3h4ku3
espi

GINO ROSSI S.A. - Postanowienie Sądu o wpisaniu zmian w Statucie Spółki. (58/2012)

GINO ROSSI S.A. - Postanowienie Sądu o wpisaniu zmian w Statucie Spółki. (58/2012)
Share
d3h4ku3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie Sądu o wpisaniu zmian w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 49/2012 z dnia 20.06.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Gino Rossi S.A., Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2012 roku powziął informację o wydanym postanowieniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 05.07.2012 r. o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2012 r. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonaną zmianę, jak i treść tekstu jednolitego Statutu, przedstawiono w Raporcie Bieżącym nr 49/2012 i dołączonym do niego załączniku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2012-08-01 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3h4ku3

Podziel się opinią

Share
d3h4ku3
d3h4ku3