Trwa ładowanie...
d1d7gie

GINO ROSSI S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Simple Creative Products S.A. (49/...

GINO ROSSI S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Simple Creative Products S.A. (49/2013)

Share
d1d7gie

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Simple Creative Products S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk Północ IX Wydział Gospodarczy Rejestru zastawów w sprawie dokonania wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów na 5.000.000 akcji zwykłych imiennych Simple Creative Products S.A. ("Simple") o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego Simple. Wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów został dokonany 12 sierpnia 2013 r. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz BRE Bank S.A. jako administratora zastawu rejestrowego, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wszelkie wierzytelności wynikające z obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach programu emisji obligacji do kwoty 35.000.000 zł, o którym to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28 z dnia 19 czerwca 2013 roku. W chwili obecnej Spółka wyemitowała obligacje serii A o wartości nominalnej 20.000.000 zł.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 52.500.000 zł. Wartość ewidencyjna akcji Simple w księgach rachunkowych wynosi 33.031.531,90 zł. Wartość szacunkowa zabezpieczenia tj. akcji Simple, zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku, wynosi: 54.564.000 zł. Akcje są długoterminową lokatą kapitałową Spółki. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi a BRE Bank S.A. i jakimikolwiek osobami zarządzającymi BRE Bank S.A. Kryterium uznania aktywów za znaczące ? 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-08-19 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d7gie

Podziel się opinią

Share
d1d7gie
d1d7gie