Trwa ładowanie...
d4dju0f
espi

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną. (41/2013)

GINO ROSSI S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną. (41/2013)

Share
d4dju0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki aneks zawarty w dniu 2 lipca 2013 r. ("Aneks") do Umowy Linii ("Umowa") zawartej z bankiem PeKaO S.A. ("Bank") i spółką zależną od Spółki tj. Simple Creative Products S.A. ("Simple"). Zgodnie z zawartym Aneksem, Bank wyraził zgodę na przedłużenie okresu obowiązywania Umowy do dnia 31 sierpnia 2013 r. w wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych). Jednocześnie, stosownie do Aneksu, zmienione zostało zabezpieczenie wierzytelności Banku, wprowadzony został dodatkowy zapis o zabezpieczeniu w postaci zastawu rejestrowego na znaku towarowym Gino Rossi S.A. (zabezpieczenie wspólne z transakcjami funkcjonującymi w Spółce). Aneks został zawarty pod warunkiem (i) zawarcia umowy zastawu rejestrowego na prawie ochronnym do znaku towarowego Gino Rossi S.A. na zasadach "pari passu" z innymi bankami finansującymi Simple oraz (ii) przedłożenia przez Simple
uchwały Walnego Zgromadzenia Simple upoważniającej Zarząd do zaciągania zobowiązań w wysokości 6.000.000 (sześć milionów złotych) oraz utrzymania obciążenia majątku zastawem rejestrowym w terminie do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie kryterium istotności ? 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

| | | GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GINO ROSSI S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Owocowa | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 8422608 | | 059 8422612 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@gino-rossi.com | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390202281 | | 771479103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-07-10 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dju0f

Podziel się opinią

Share
d4dju0f
d4dju0f