Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

GINO ROSSI S.A. - Zmiana stanu posiadania. (63/2013)

GINO ROSSI S.A. - Zmiana stanu posiadania. (63/2013)
Share
d4aan5w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GINO ROSSI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 października 2013 roku Spółka otrzymała informację od Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Forum XXIII FIZ") reprezentowanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Forum TFI") o zmianie stanu posiadania akcji Spółki. Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, nr. 185 poz. 1439 ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), Spółka została poinformowana, że: 1. Forum XXIII FIZ nabył 2.000.000 akcji Spółki w dniu 17 października 2013 r. Przed nabyciem Forum XXIII FIZ nie posiadał akcji Spółki. Po nabyciu Forum XXIII FIZ posiada 2.000.000 akcji Spółki, co stanowi 4,19 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,19 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
2. Dwa inne fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Forum TFI posiadają bezpośrednio i pośrednio taką ilość akcji Spółki, która stanowi 10,25 % kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawnia do 10,25 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 3. W związku z powyższym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Forum TFI posiadają łącznie bezpośrednio i pośrednio taką ilość akcji Spółki, która stanowi 14,44 % kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawnia do 14,44 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4. Forum XXIII FIZ nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której to mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, nr. 185 poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2013-10-24 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w