Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwiet...

GKS GIEKSA KATOWICE S.A. - Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia i nabycia akcji GKS GieKSa Katowice S.A. (3/2012)
Share
d2nq2pg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GKS GIEKSA KATOWICE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o korekcie zawiadomienia złożonego w dniu 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia i nabycia akcji GKS GieKSa Katowice S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. powzięła informację od Spółki Centrozap S.A. o dokonaniu korekty zawiadomienia złożonego 3 kwietnia 2012 r. dotyczącego zbycia przez spółkę Centrozap S.A. 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. W treści zawiadomienia omyłkowo została określona średnia cena zbycia akcji: 0,97 zł za 1 akcję. Prawidłowa średnia cena zbycia akcji wynosi: 1,03 zł za jedną akcję. Ponadto, GKS GieKSa Katowice S.A., informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. powzięła informację od Spółki Trust Trading sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o dokonaniu korekty zawiadomienia złożonego 3 kwietnia 2012 r. dotyczącego nabycia przez spółkę Trust Trading sp. z o.o. 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A. W treści zawiadomienia omyłkowo została określona średnia cena nabycia akcji: 0,97 zł za 1 akcję. Prawidłowa średnia cena nabycia akcji wynosi: 1,03 zł za jedną akcję. Treść zawiadomienia po korekcie brzmi: GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż w dniu 03.04.2012 r.
powzięła informację od głównego akcjonariusza- Spółki Centrozap S.A. o dokonanym w dniu 02.04.2012 łącznym zbyciu 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 1,03 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem niniejszych transakcji Spółka Centrozap S.A. posiadała 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu niniejszych transakcji Centrozap SA nie posiada akcji GKS GieKSa Katowice S.A. Jednocześnie Centrozap S.A. wyjaśnia, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Ponadto Spółka GKS GieKSa
Katowice S.A., informuje, iż w dniu 03.04.2012 r. powzięła informację od Spółki Trust Trading sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o łącznym nabyciu w dniu 02.04.2012 r. w ramach transakcji pozagiełdowej łącznie 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice SA po średniej cenie 1,03 zł za 1 akcję, stanowiących 48,42% w kapitale zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. nie posiadała akcji GKS GieKSa Katowice S.A. Po zawarciu niniejszych transakcji Trust Trading sp. z o.o. posiada 6.305.878 sztuk akcji GKS GieKSa Katowice S.A., stanowiących 48,42% kapitału zakładowego Spółki, i dających 6.305.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 48,42% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Trust Trading sp. z o.o. ma zamiar zwiększenia swego udziału w spółce w celu umocnienia swojej pozycji jako głównego akcjonariusza spółki GKS GieKSa Katowice S.A. oraz
ustabilizowania spraw organizacyjno-formalnych Spółki. Jednocześnie Trust Trading sp. z o.o. wyjaśnia, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Jacek Krysiak Prezes Zarządu
2012-04-10 Radosław Bryłka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg