Trwa ładowanie...
d37b0fy

GLOBAL CITY HOLDINGS - Przegląd strategicznych opcji sprzedaży akcji Ronson Europe N.V. przez Glo ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Przegląd strategicznych opcji sprzedaży akcji Ronson Europe N.V. przez Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd. (40/2014)

Share
d37b0fy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przegląd strategicznych opcji sprzedaży akcji Ronson Europe N.V. przez Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Global City Holdings N.V. (?Spółka?) niniejszym zawiadamia, że Spółka oraz U. Dori Group Ltd. rozważają strategiczne opcje w zakresie sprzedaży całości lub części akcji spółki Ronson Europe N.V. (?Ronson?) posiadanych przez jednego lub obydwu akcjonariuszy. Niniejszym wyjaśnia się, że nie ma pewności, że transakcja taka zostanie przeprowadzona ani jakie będą jej warunki. Zgoda na zawarcie takiej transakcji podlega między innymi wspomnianej wyżej analizie oraz uzależniona jest od zgody właściwych organów obydwu akcjonariuszy. Ronson jest spółką publiczną założoną zgodnie z prawem holenderskim, a jej papiery wartościowe notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Udział posiadany (pośrednio) przez Spółkę i przez U. Dori Group Ltd. w kapitale zakładowym Ronson wynosi 39,8% każdy. Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z Art. 56.1.1 i Art. 56.6
polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Review of the strategic options regarding the sale of the shareholding of Global City Holdings N.V. and U. Dori Group Ltd. in Ronson Europe N.V. Global City Holdings N.V. (the “Company”) hereby announces that it and U. Dori Group Ltd. are exploring their strategic options regarding the sale of all or a part of the shareholdings in Ronson Europe N.V. ("Ronson") held by one or both shareholders. It is hereby clarified that there is no certainty that such transaction shall be conducted and/or with respect to its terms. The consent to execute any such transaction is subject to, inter alia, said examination process and to the consent of the respective governing bodies of both shareholders. Ronson is a public corporation, incorporated under the laws of the Netherlands, the shares and debentures of which are publically traded on the Warsaw Stock Exchange, Poland. Each of the Company and U. Dori Group Ltd. holds (indirectly) 39.8% of the shares in Ronson. Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch
Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Article 56.1.1 and article 56.6 of the Polish Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005 | | |
| | | | |

d37b0fy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37b0fy

Podziel się opinią

Share
d37b0fy
d37b0fy