Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz ...

GLOBAL COSMED S.A. - Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym za III kwartały 2014 roku (36/2014)
Share
d4hksj4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL COSMED S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na 2014 rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie okresowym za III kwartały 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W dniu 2 kwietnia 2014 roku Spółka Global Cosmed S.A. opublikowała raportem bieżącym nr 13/2014 prognozę wyników na 2014 r., zakładającą osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 142 757 tys. zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 10 556 tys. zł oraz zysku netto na poziomie 8 009 tys. zł. Na podstawie wyników zrealizowanych w III kwartałach 2014 r. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2014 r. opublikowaną w dniu 2 kwietnia 2014 roku. Zarazem Zarząd zwraca uwagę na potencjalny wpływ na realizację prognoz na rok 2014 faktu nabycia aktywów spółki domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 13.10.2014 roku. Wpływ ten może wynikać ze zwiększonego wolumenu sprzedaży związanego z nabyciem aktywów. Na dzień przekazania niniejszego raportu, z uwagi na prowadzone negocjacje z kontrahentami, Emitent nie jest jeszcze w stanie dokonać precyzyjnego oszacowania wpływu tego czynnika na opublikowane prognozy. O ewentualnych
korektach prognoz Zarząd będzie informować w formie raportów bieżących, przy czym raport bieżący zawierający korektę prognozy będzie stanowił nową prognozę wyników Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (Far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)
d4hksj4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2014-11-06 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4