Trwa ładowanie...
d2ekrha
d2ekrha
espi

GLOBAL COSMED S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2013)

GLOBAL COSMED S.A. - Wybór biegłego rewidenta (6/2013)
Share
d2ekrha

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL COSMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Cosmed S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 lipca 2013 r. dokonała wyboru firmy Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18 jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Global Cosmed za rok 2013 oraz wykonania przeglądu śródrocznego sprawozdania Spółki za I półrocze 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru biegłego rewidenta na podstawie § 24 ust. 2 c) Statutu Spółki oraz art. 66 ust. 4. Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn zm). Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Mazars Audyt Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186. Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. Spółka współpracowała z Mazars Audyt Sp. z o.o. nieprzerwanie począwszy od badania sprawozdania finansowego za rok 2010. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt
19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GLOBAL COSMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GLOBAL COSMED S.A. Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600 RADOM
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIELKOPOLSKA 3
(ulica) (numer)
+48 48 360 83 62-64 +48 48 360 92 57
(telefon) (fax)
sekretariat@globalcosmed.pl www.globalcosmed.pl
(e-mail) (www)
796-006-93-71 670990050
(NIP) (REGON)
d2ekrha

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Ewa Wójcikowska Prezes Zarządu
2013-07-24 Aleksandra Gawrońska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ekrha

Podziel się opinią

Share
d2ekrha
d2ekrha