Trwa ładowanie...
d4fmaev

GLOBAL ENERGY S.A. - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas trwania w dniu 26 czerwca...

GLOBAL ENERGY S.A. - Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas trwania w dniu 26 czerwca 2013 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Energy S.A. (40/2013)

Share
d4fmaev
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-19
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL ENERGY S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas trwania w dniu 26 czerwca 2013 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Global Energy S.A. podaje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania złożone na ręce Prezesa Zarządu Global Energy S.A. podczas trwania w dniu 26 czerwca 2013 roku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Global Energy S.A. W załączeniu przedstawiamy pisemną odpowiedź na zadane pytania przez akcjonariuszy Spółki (treść pytań oznaczona została kolorem niebieskim w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) ? informacje bieżące i okresowe
Załączniki
Plik Opis
Załącznik - odpowiedzi Zarzadu GE na pytania akcjonariuszy zadane na ZWZ w dniu 26.06.13_opublikowane 19.07.2013.pdf Odpowiedzi Zarządu na pytania akcjonariuszy zadane na ZWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev