Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

GMINA BRZESKO - Raport roczny JST-R 2013

GMINA BRZESKO - Raport roczny JST-R 2013
Share
d2tdtod
FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2013
(rok)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według sprawozdania z wykonania budżetu
w walucie
data przekazania: 2014-06-24
GMINA BRZESKO
(pełna nazwa emitenta)
GMINA BRZESKO Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
32-800 Brzesko
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartosza Głowackiego 51
(ulica) (numer)
(14) 686 26 00 (14) 663 05 45
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
869-10-02-648 851661139
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
Dochody budżetu 93119
II. Wydatki budżetu 92814
III. Wynik budżetu + 305
IV. Przychody budżetu 12175
V. Rozchody budżetu 11605
VI. Dług 51600
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
d2tdtod

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Zarządzenie Burmistrza Brzeska Nr 82.2014 dnia 26.03.2014 r..pdf Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Brzeska z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2013 rok.
Opinia RIO o wykonaniu budżetu w 2013 r..pdf Uchwała Nr S.O.VIII-423/18/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Brzesko
Opinia obligacje 4.000.000.pdf Uchwała Nr S.O.VIII-420/37/2013 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Brzesko obligacji komunalnych

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Wawryka Burmistrz Grzegorz Wawryka

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Celina Łanocha Skarbnik Celina Łanocha

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod