Trwa ładowanie...
d3q52kl
d3q52kl
espi

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Uchwalenie budżetu Miasta Włocławek na 2015 rok (3/2015)

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK - Uchwalenie budżetu Miasta Włocławek na 2015 rok (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3q52kl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
Temat
Uchwalenie budżetu Miasta Włocławek na 2015 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie par.80 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz.U. 2014 poz.133 z póź.zm.) informuje się , że w dniu 19.01.2015r.Rada Miasta Włocławek podjęła uchwałę Nr IV/2/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2015 rok Dochody ogółem : 536 977 156 zł Wydatki ogółem : 534 188 313 zł Wynik (nadwyżka) 2 788 843 zł

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
(pełna nazwa emitenta)
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Włocławek
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielony Rynek 11/13
(ulica) (numer)
54 414 43 40 54 414 40 90
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
888 30 31 255 910866910
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Marek Wojtkowski Prezydent Miasta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q52kl

Podziel się opinią

Share
d3q52kl
d3q52kl