Trwa ładowanie...
d3u25uj

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (1/2013)

GOLAB S.A. - Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza (1/2013)

Share
d3u25uj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-04
Skrócona nazwa emitenta
GOLAB S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji serii H przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 3 stycznia 2012 roku powziął informację, o zbyciu przez Kronos Capital Sp. z o.o. 1.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki GOLAB S.A. W wyniku zbycia akcji, liczba akcji Spółki GOLAB S.A. posiadanych przez Spółkę Kronos Capital Sp. z o.o. wynosi 500.000 akcji, stanowiących 4,65 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 500.000 głosów, co stanowi 3,39 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. W dniu poprzedzającym objęcie, Spółka Kronos Capital Sp. z o.o. posiadała 1.500.000 akcji w Spółce GOLAB S.A., stanowiących 13,95 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1.500.000 głosów, co stanowiło 10,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Emil Senska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3u25uj

Podziel się opinią

Share
d3u25uj
d3u25uj