Trwa ładowanie...
d3n3071

GOLAB S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 10/2012 - Informacja o nabyciu wszystkich akcji serii H...

GOLAB S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 10/2012 - Informacja o nabyciu wszystkich akcji serii H przez akcjonariusza (15/2012)

Share
d3n3071

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOLAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 10/2012 - Informacja o nabyciu wszystkich akcji serii H przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu przekazuje poniżej korektę do raportu bieżącego nr 10/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku - Informacja o nabyciu wszystkich akcji serii H przez akcjonariusza. Korekta dotyczy pomyłki pisarskiej, w związku z czym Spółka przesyła pełną treść komunikatu, po dokonanej korekcie. Treść komunikatu przed korektą: Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 roku powziął informację, o nabyciu przez Kronos Capital Sp. z o.o. 1.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki GOLAB S.A., objętych w całości przez Kronos Capital Sp. z o.o. W wyniku objęcia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H liczba akcji Spółki GOLAB S.A. posiadanych przez Spółkę Kronos Capital Sp. z o.o. wynosi 1.500.000 akcji i praw poboru, stanowiących 13,95 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.500.000 głosów, co stanowi 10,17 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. W dniu poprzedzającym objęcie, Spółka
Kronos Capital Sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji oraz praw poboru w Spółce GOLAB S.A., co jednocześnie nie dawało Spółce Kronos Capital Sp. z o.o. prawa do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. Treść komunikatu po korekcie: Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 11 grudnia 2012 roku powziął informację, o nabyciu przez Kronos Capital Sp. z o.o. 1.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki GOLAB S.A., objętych w całości przez Kronos Capital Sp. z o.o. W wyniku objęcia wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H liczba akcji Spółki GOLAB S.A. posiadanych przez Spółkę Kronos Capital Sp. z o.o. wynosi 1.500.000 akcji, stanowiących 13,95 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.500.000 głosów, co stanowi 10,17 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. W dniu poprzedzającym objęcie, Spółka Kronos Capital Sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji w Spółce GOLAB S.A., co jednocześnie nie dawało Spółce Kronos Capital
Sp. z o.o. prawa do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki GOLAB S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3n3071

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Emil Senska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3n3071

Podziel się opinią

Share
d3n3071
d3n3071