Trwa ładowanie...
d46pcvz

GOLAB S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 - Informacja o nabyciu akcji przez akcjonariusz...

GOLAB S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 - Informacja o nabyciu akcji przez akcjonariusza Emitenta (16/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GOLAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 14/2012 - Informacja o nabyciu akcji przez akcjonariusza Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GOLAB S.A. z siedzibą w Żaganiu przekazuje poniżej korektę do raportu bieżącego nr 14/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku - Informacja o nabyciu akcji przez akcjonariusza Emitenta. Korekta dotyczy omyłki pisarskiej, w związku z czym Spółka przesyła pełną treść komunikatu, po dokonanej korekcie. Treść komunikatu przed korektą: Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu informuje, iż w dniu 12 grudnia 2012 roku powziął informację, o nabyciu przez Pana Konrada Węglewskiego w dniu 07 grudnia 2012 r. w drodze umowy notarialnej 8.040.000 sztuk akcji i praw poboru, stanowiących 74,78 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12 040 000 głosów, co stanowi 81,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zakupem akcji Spółki GOLAB S.A. Pan Konrad Węglewski posiadał 0% udziału w kapitale zakładowym spółki, co nie dawało Panu Konradowi Węglewskiemu prawa do udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce GOLAB S.A. Treść komunikatu po korekcie: Zarząd GOLAB Spółka Akcyjna z siedzibą w
Żaganiu informuje, iż w dniu 12 grudnia 2012 roku powziął informację, o nabyciu przez Pana Konrada Węglewskiego w dniu 07 grudnia 2012 r. w drodze umowy notarialnej 8.040.000 sztuk akcji, stanowiących 74,78 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12 040 000 głosów, co stanowi 81,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zakupem akcji Spółki GOLAB S.A. Pan Konrad Węglewski posiadał 0% udziału w kapitale zakładowym spółki, co nie dawało Panu Konradowi Węglewskiemu prawa do udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce GOLAB S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Emil Senska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz