Trwa ładowanie...

Gołębia retoryka Draghi’ego tym razem nie wystarczyła by zadowolić rynki

Wydarzeniem wczorajszego dnia była konferencja prasowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Być może cześć uczestników rynku miała duże oczekiwania związane z grudniowym posiedzeniem ECB, jednak już wcześniej oficjele z banku centralnego sygnalizowali, że dopiero w pierwszym kwartale 2015 roku można będzie ocenić czy istnieje konieczność uruchomienia dodatkowych narzędzi stymulujących gospodarkę.

Share
Gołębia retoryka Draghi’ego tym razem nie wystarczyła by zadowolić rynki
Źródło: WP.PL
dfgdaop

ECB sygnalizował, że będzie chciał poczekać na wynik grudniowej aukcji TLTRO zanim podejmie kolejne kroki mające na celu pobudzenie gospodarki i ustabilizowanie oczekiwań inflacyjnych w długim terminie. Istnieje bowiem ryzyko, że popyt na niskooprocentowane pożyczki na drugiej aukcji nie będzie wystarczający. Retoryka Mario Draghi była gołębia, jednak nie wystraczająca by przyczynić się do dalszej deprecjacji euro. Wydaje się, że ruch ze strony ECB w pierwszych trzech miesiąca przyszłego roku wydaje się być pewny, na co wskazują najnowsze niższe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji. Tempo wzrostu gospodarczego w 2015 roku wyniesie 1,0% wobec 1,6% prognozowanych poprzednio. Oczekuje się również, że inflacja HICP w przyszłym roku wyniesie 0,7% zamiast 1,1%. Najnowsze projekcje wskazują, że jednak będzie potrzeba użycia niekonwencjonalnych środków. Wobec braku zapowiedzi QE, euro odreagowało ostatnie silne spadki. Eurodolar testował wczoraj ponownie okolice 1,2455. Należy jednak pamiętać, że
notowania tej pary w dalszym ciągu utrzymują się poniżej linii trendu spadkowego.
Podczas piątkowej sesji także nie zabraknie emocji. W dniu dzisiejszym zostanie opublikowany raport z amerykańskiego rynku pracy. Analitycy oczekują, że stopa bezrobocia ustabilizuje się w listopadzie na poziomie 5,8%, natomiast zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrośnie o 232 tys. wobec wzrostu o 214 tys. w poprzednim okresie. Lepsze dane z amerykańskiego rynku pracy będą potwierdzeniem obserwowanego ożywienia w USA. Przy obowiązującym trendzie spadkowym na dolarze pozytywne odczyty zza oceanu powinny wesprzeć dolara względem euro. Ewentualne rozczarowanie z kolei może stać się impulsem do testowania linii trendu na tej parze. Większej zmienności należy oczekiwać również dzisiaj na dolarze kanadyjskim. Z kanady zostaną opublikowane również dane z rynku pracy dotyczące zmiany zatrudnienia i stopy bezrobocia w listopadzie. Analitycy oczekują słabszych danych, co w zestawieniu z prognozami zakładającymi lepsze odczyty z amerykańskiego rynku pracy powinno sprzyjać powrotowi do trendu wzrostowego na USDCAD.

EURPLN

Eurozłoty pozostaje w trendzie spadkowym. Na parze obecnie obserwowana jest korekta wzrostowa, po wyhamowaniu spadków w rejonie 4,1460 gdzie znajduje się 61,8% zniesienia Fib całości wzrostów z poziomu 4,0894. Najbliższy opór wyznaczają okolice 4,1660, gdzie przebiega 23,6% zniesienia Fib całości ostatnich spadków oraz znajduje się opór w postaci linii tenkan na wykresie dziennym. Para jest handlowana poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co sprzyja kontynuacji spadków na tej parze.
[ EURPLN

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,PLN,notowania-waluty-online-waluta.html )

dfgdaop

EURUSD

Na wykresie dziennym EURUSD znajduje się w formacji klina. Para utrzymuje się poniżej linii poprowadzonej po ostatnich maksimach lokalnych, która wyznacza najbliższy opór obecnie w rejonie 1,2465. Para handlowana jest poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku oraz linii tenkan oraz kinjun na wykresie dziennym, co zgodnie z japońską techniką inwestycyjną powinno sprzyjać spadkom na eurodolarze. Najbliższa strefa wsparcia znajduje się w rejonie 1,2220-1,2240.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Anna Wrzesińska

dfgdaop

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

dfgdaop

Podziel się opinią

Share
dfgdaop
dfgdaop