Trwa ładowanie...
d2g4a2f
d2g4a2f

Góra: Polskie Inwestycje Rozwojowe - w końcowej fazie ufunduszowienia

Infrastruktura, przemysł i samorządy - na nich będą koncentrować się strategie inwestycyjne funduszy, którymi wkrótce zaczną zarządzać Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR). Oprócz PIR uczestnikiem będzie w nich BGK - powiedział PAP prezes PIR Jerzy Góra.
Share
d2g4a2f

"Zmieniliśmy model biznesowy - staliśmy się podmiotem zarządzającym aktywami na zlecenie, co daje nam możliwość istotnego poszerzenia oferty inwestycyjnej oraz angażowania kapitału innych inwestorów poprzez nasze fundusze. Tym samym staliśmy się otwartą platformą inwestycyjną. Wkrótce to przekształcenie stanie się faktem - jesteśmy na ostatnim etapie uzgodnień dokumentacji prawnej z BGK i TFI BGK" - powiedział PAP prezes spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe.

"We współpracy z Ministerstwem Skarbu Państwa, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz TFI BGK udało się opracować strukturę, która bazuje na rozwiązaniach typowych dla rynku private equity i umożliwia dołączanie kolejnych inwestorów do funduszy, którymi będziemy zarządzać (...). W przyszłości będą mogły powstawać nowe fundusze, dedykowane realizacji określonych strategii inwestycyjnych. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że będziemy koncentrować się na trzech filarach: infrastrukturze, samorządach i przemyśle" - zaznaczył.

Jak podkreślił, pierwotnie PIR miały koncentrować się jedynie na infrastrukturze, co oznacza znaczne poszerzenie zakresu działalności "w związku ze zidentyfikowanymi potrzebami w gospodarce". "Początkowa działalność PIR, związana z finansowaniem infrastruktury zostanie utrzymana, przed nami jednak nowe zadania wynikające z konieczności unowocześniania polskiego przemysłu oraz rozwoju spółek samorządowych" - dodał.

d2g4a2f

Finansowanie projektów przez fundusze - jak argumentował - jest systemem powszechnie stosowanym i zrozumiałym dla uczestników rynku. "Jest to typowa formuła realizacji działalności inwestycyjnej (...). Mogę jednak powiedzieć, iż nasza działalność jest pionierska w tym sensie, iż udało nam się opracować model klasycznego funduszu typu private equity, długoterminowego, niepłynnego, bazującego na zobowiązaniu inwestorów do wpłat. (...). Mamy nadzieję, iż pionierskość i jakość tej pracy zostanie doceniona przez krajowych inwestorów instytucjonalnych w przyszłości, zwłaszcza iż mamy wyjątkowo wiarygodnych partnerów, tj. BGK i TFI BGK" - przekonywał Góra.

Podkreślił, iż zasady zarządzania funduszami są stricte komercyjne i już teraz PIR mogą pochwalić się najlepszym zespołem na rynku w obszarze inwestowania infrastruktury. "Jestem przekonany, iż bardzo szybko będziemy mogli powiedzieć więcej o działalności związanej z finansowaniem samorządów i polskiego przemysłu. Udaje nam się pozyskiwać najlepsze osoby z rynku inwestycyjnego i powiększamy intensywnie zespół w związku z nowymi zadaniami" - powiedział.

Jak wyjaśnił, powstają dwa fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych - jeden o charakterze kapitałowym, drugi dłużnym; Fundusz Inwestycji Samorządowych oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. "Każdy z tych funduszy ma zdefiniowane łączne zobowiązanie inwestorów do wpłat, czyli swoją docelową wielkość. Na chwilę obecną będziemy dysponować łącznie kapitałem w wysokości 6,5 mld zł. Niemniej bierzemy pod uwagę możliwość powiększenia czwartego funduszu, skoncentrowanego na przemyśle. Toczą się w tym zakresie rozmowy" - powiedział i dodał, że możliwe jest utworzenie kolejnych funduszy w przyszłości.

Jak wyjaśnił Góra, po ufunduszowieniu PIR S.A. mają zamiar przenieść własne aktywa inwestycyjne do utworzonych funduszy (FIZAN-ów). "Mówiąc w skrócie: my szukamy i analizujemy projekty. Wspólnie ze sponsorami tych projektów opracowujemy model i strukturę finansową każdej inwestycji. Ostateczne decyzje inwestycyjne będą podejmowane przez PIR, jednak po wcześniejszej akceptacji komitetów inwestycyjnych przypisanych osobno do każdego funduszu. W każdym z tych komitetów większość będą tworzyli członkowie niezależni. Obecnie trwa proces naboru członków niezależnych - mamy nadzieję na odzew ze strony profesjonalistów inwestycyjnych i branżowych z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, niepowiązanych ani z PIR, ani z BGK" - powiedział prezes.

d2g4a2f

Zaznaczył, że duże nadzieje pokłada w Funduszu Inwestycyjnym Polskich Przedsiębiorstw. "Widzimy, że na rynku brakuje tego typu podmiotów, które udzielałyby długoterminowego finansowania kapitałowego w związku z ekspansją, podwyższeniem efektywności, unowocześnieniem lub przekształceniami rynkowymi polskich przedsiębiorstw. Mówię tutaj o tak zwanych inwestycjach wzrostowych, ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw, a nie wykupowych" - powiedział. Zauważył, ze przed kryzysem dostawcą takiego finansowania w dużym stopniu była giełda, teraz jednak sytuacja wygląda inaczej.

"Potrzebny jest rozwój rynku kapitałowego w segmencie pozagiełdowym po to, aby spółki mogły trafiać docelowo również na giełdę jako duże i rentowne przedsiębiorstwa. Wypełnienie tej luki jest elementem naszej misji i jednocześnie dużą okazją do zarobienia pieniędzy przez inwestorów instytucjonalnych, którzy będą chcieli się do nas przyłączyć " - uznał Góra. Wyraził nadzieję, że z czasem pojawi się więcej funduszy prywatnych, które będą chętne do "koinwestowania z nami".

Inwestycje w przedsiębiorstwa będą polegać na obejmowaniu akcji lub udziałów w spółkach, podczas gdy inwestycje infrastrukturalne nadal będą opierać się głównie o finansowanie projektów w typowej na rynku infrastrukturalnym formule projektowej.

Góra nie chciał podać konkretnej daty uruchomienia funduszy, bo - jak zauważył - jest to kwestia rejestracji. "Jesteśmy na finiszu uzgadniania wszystkich umów, które będą podpisywane pomiędzy PIR-em, BGK i TFI, natomiast jeżeli chodzi o terminy realizacji, to jeszcze brakuje nam +kropki nad i+. Podjęte muszą zostać odpowiednie decyzje korporacyjne po obu stronach (PIR i BGK). Wówczas statuty tworzonych funduszy zostaną złożone do rejestracji i sądzę, że do końca czerwca powinniśmy zamknąć ten proces" - powiedział.

d2g4a2f

Celem programu "Inwestycje Polskie" jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB i tworzenia nowych miejsc pracy. Obecnie spółka Skarbu Państwa Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (PIR) realizuje część kapitałową programu, a część dłużno-gwarancyjną - BGK. Zdaniem MSP ufunduszowienie PIR-u ułatwi dostęp inwestorów do finansowania.

Góra jest prezesem PIR od początku roku, zastąpił odwołanego ze stanowiska w połowie września ub.r. Mariusza Grendowicza. Wcześniej był wiceprezesem ARP. Szef resortu skarbu zapowiadał, że od nowego szefa spółki oczekuje większego tempa i zakresu realizowanych z udziałem PIR projektów inwestycyjnych, zaś rada nadzorcza jako zadanie wyznaczyła mu m.in. przekształcenie PIR w strukturę funduszową.

d2g4a2f

Podziel się opinią

Share
d2g4a2f
d2g4a2f