Trwa ładowanie...
d2py04y
d2py04y
espi

GPPI S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 50% (6/2015)

GPPI S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 50% (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2py04y

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | KNF | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GPPI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 50% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od Mewa S.A., o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów ogółem poniżej progu 50%. Treść zawiadomienia: Niniejszym, działając na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia 2015 roku Spółka na podstawie komunikatu bieżącego GPPI S.A. nr 1/2015 powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego GPPI S.A. w związku z czym nastąpiło zmniejszenie zaangażowania Spółki poniżej progu
50% ogólnej liczby głosów oraz kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Mewa S.A. posiada 3.114.196 akcji GPPI S.A., dających 6.228.392 głosów, które stanowią 6,90% w kapitale i 12,74% w głosach ogółem. Podmioty zależne od Mewa S.A. nie posiadają akcji GPPI S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Mewa S.A. posiadała taką samą liczbę akcji GPPI S.A., to jest 3.114.196 sztuk, dających 6.228.392 głosów, stanowiących 53,93% udziału w kapitale oraz 65,73% udziału w głosach na WZA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GPPI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GPPI S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-855 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Petera Mansfelda 4
(ulica) (numer)
61 813 15 86 61 864 58 70
(telefon) (fax)
gppi@gppi.pl www.gppi.pl
(e-mail) (www)
778-102-88-46 630520677
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Krzysztof Nowak
2015-01-27 Dariusz Czech Wiceprezes Zarządu Dariusz Czech

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2py04y

Podziel się opinią

Share
d2py04y
d2py04y