Trwa ładowanie...
d3h0ohw

GPW: Autoryzacja obligacji spółki REMEDES SA

...
Share
d3h0ohw

29.09. Warszawa (PAP) - Autoryzacja obligacji spółki REMEDES SA

Uchwała Nr 963/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie autoryzacji na Catalyst obligacji imiennych serii AL4 spółki REMEDIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 2 w zw. z § 8 Zasad Działania Catalyst, Zarząd Giełdy postanawia o przyznaniu autoryzacji na Catalyst dla 4.265.295 (czterech milionów dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) obligacji imiennych serii AL4 spółki REMEDIS S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i terminie wykupu 2 lipca 2012 r., oznaczanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLREMDS00013", rejestrowanych w systemie informacyjnym Catalyst pod nazwą skróconą "REM0712". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3h0ohw

Podziel się opinią

Share
d3h0ohw
d3h0ohw