Trwa ładowanie...
d2esuvy

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji BIOTON S.A.

05.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1037/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d2esuvy

05.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1037/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB spółki BIOTON S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki BIOTON S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda: 1) 33.951.250 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii AA, 2) 165.679.888 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji serii AB. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 10 września 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BIOTON S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 września 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBIOTN00029". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy