Trwa ładowanie...
d3up93r

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji i PDA spółki ZUE SA

...
Share
d3up93r

29.09. Warszawa (PAP) - Dopuszczenie do obrotu akcji i PDA spółki ZUE SA.

Uchwała Nr 955/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 września 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ZUE S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda: a) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji serii A, b) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii B; 2) 6.000.000 (sześć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ZUE S.A. o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ZUE S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom osz/

d3up93r

Podziel się opinią

Share
d3up93r
d3up93r