Trwa ładowanie...
d20gxoq

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji IDEA TFI

...

d20gxoq
d20gxoq

17.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji IDEA TFI

Uchwała Nr 219/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii D spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela: a) 6.399.000 (sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii A, b) 5.332.500 (pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii B, c) 3.199.500 (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji serii C, d) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii D; 2) 900.000 (dziewięćset tysięcy) praw do akcji serii D spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. w wyniku
emisji akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d20gxoq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d20gxoq