Trwa ładowanie...
d42ce0p

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji ED INVEST SA

...

Share
d42ce0p

25.10. Warszawa (PAP) - Dopuszczenie do obrotu akcji oraz praw do akcji ED INVEST SA

Uchwała Nr 1093/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 października 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ED INVEST S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ED INVEST S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A, b) 2.548.201 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji serii B, 2) 2.548.201 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ED INVEST S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ED INVEST S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d42ce0p

Podziel się opinią

Share
d42ce0p
d42ce0p