Trwa ładowanie...
d1vbenj
d1vbenj

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji ROBYG SA

...
Share
d1vbenj

02.11. Warszawa (PAP) - Dopuszczenie do obrotu akcji ROBYG SA

Uchwała Nr 1122/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ROBYG S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 3 ust. 1, 2, 5 i 6 oraz § 14 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ROBYG S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 5.750.000 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, b) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, c) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii C, d) 38.390.000 (trzydzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, e) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii E, f) 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) akcji serii F; 2) 39.000.000 (trzydzieści dziewięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki ROBYG S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki ROBYG S.A. w wyniku emisji
akcji serii F. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1vbenj

Podziel się opinią

Share
d1vbenj
d1vbenj