Trwa ładowanie...
d36cx9j

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ABC DATA

...
Share
d36cx9j

15.01. Warszawa (PAP/GPW) - Dopuszczenie do obrotu akcji spółki ABC DATA

Uchwała Nr 58/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki ABC DATA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ABC DATA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 204.065 (dwieście cztery tysiące sześćdziesiąt pięć) akcji serii F, 2) 289.791 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii G. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 18 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki ABC DATA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 stycznia 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLABCDT00014". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j