Trwa ładowanie...
d17vaa2

GPW: Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MCI MANAGEMENT

...

Share
d17vaa2

04.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Dopuszczenie do obrotu akcji spółki MCI MANAGEMENT

Uchwała Nr 1164/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MCI MANAGEMENT S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki MCI MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MCI MANAGEMENT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 października 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMCIMG00012". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d17vaa2

Podziel się opinią

Share
d17vaa2
d17vaa2