Trwa ładowanie...
d453m2q

GPW: dopuszczenie do obrotu akcji spółki MNI SA

Uchwała Nr 590/2009Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 23 października 2009 r.w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowegona Głównym...

Share
d453m2q

Uchwała Nr 590/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki MNI S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 7.197.414 (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki MNI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 października 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MNI S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 października 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSZPTL00010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d453m2q

Podziel się opinią

Share
d453m2q
d453m2q